Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan


Swaak
Oudegracht 195-197
3511NG Utrecht
info@swaak.eu

030-2311565

    

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (DD-MM-YYYY) :

 

Bestelnummer :


Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

Naam/Namen consument(en)

 

Adres consument(en) :

 

IBAN Rekeningnummer:


Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 


Datum(DD-MM-YYYY):

 


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Alle prijzen op deze website zijn Incl. BTW

Algemene voorwaarden Privacybeleid RetourinformatieKlachtenprocedure